Coaching

Coaching is in mijn ogen een geweldig middel voor persoonlijke ontwikkeling en/of professionalisering. Door de één op één werkwijze kunnen in korte tijd diepgaand problemen en dilemma's aangepakt worden. Vanuit mijn opvatting, dat belemmerende  interne regels en wetten (paradigma's) vaak de oorzaak zijn van problemen of dilemma's waar mensen tegen op lopen, is de coaching in eerste instantie een gezamenlijke zoektocht, waarin ik als coach vooral vragen stel. Die zoektocht geeft bewustwording van wat er speelt rond een bepaald probleem en wat de coachee te doen staat om verandering te bewerkstelligen. Ik bedien mij daarbij graag van de Voice Dialogue methode. Voor meer informatie over die methode/opvatting, raadpleeg ITP.

Een coachingstraject behelst bij mij in principe circa vijf gesprekken rond een bepaald vraagstuk. Dat kan uiteraard nieuwe vraagstukken opleveren, maar uitgangspunt is, dat een probleem of dilemma na vijf maal intensief werken helder dan wel opgelost moet zijn.