Interim management

Als interim manager heb ik ervaring in het onderwijs en in de zorg (zie CV). Vooral als er iets speciaals moet gebeuren binnen een organisatie ben ik graag in die rol van de partij. Bijvoorbeeld als er een cultuurverandering gewenst is, gestimuleerd vanuit de lijn of als er grote interne problemen zijn, draag ik graag als eindverantwoordelijk manager mijn steentje bij. Een interim manager kan van binnenuit daadwerkelijk beïnvloeden dat de organisatie de kant op gaat, die zij wil omdat je als interim ook de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebt.

Mijn stijl wordt gekenmerkt door structureren en analyseren en, waar nodig, daadkrachtig optreden en confronteren. Ik weet goed draagvlak te creëren door openheid en eerlijkheid te stimuleren. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is, dat men 'hard op de inhoud èn zorgzaam op de relatie' met elkaar omgaat. Ik tracht daarin zelf zoveel mogelijk het goede voorbeeld te geven.