Intervisie

Intervisie is bij uitstek een middel voor ontwikkeling van professionals! Met intervisie wordt zowel gewerkt aan individuele ontwikkeling van deelnemers als aan organisatieontwikkeling. Intervisie kan georganiseerd worden door professionals, die bijvoorbeeld een arbeidsterrein of competentie gemeen hebben (artsen, burgemeesters, coaches), maar ook binnen één organisatie kan intervisie georganiseerd worden om bepaalde organisatie items onder de loep te nemen anders dan middels vergaderingen of in de koffiecorner.

Hoe de intervisiegroep ook samengesteld is, het is altijd raadzaam om de intervisie -in ieder geval de eerste 4 à 6 keer- begeleid te doen. Deze begeleiding neem ik graag op mij. Door het introduceren van een uiterst zorgvuldige procedure wordt het maximum uit een intervisie gehaald en voorkom je, dat het gesprek gaandeweg een rondje onderling adviseren of een koffiecorner gesprek wordt (die vooral óók gevoerd moeten worden, laat daar geen misverstand over bestaan!).

Na ongeveer 4 à 6 keer is een aantal intervisieprocedures geïntroduceerd en uitgeprobeerd en kunnen deelnemers hun eigen intervisiebegeleider aanwijzen of rouleren. Deelnemersgroepen van maximaal 8 personen zijn ideaal voor een goede intervisie.