Organisatiecoaching

Organisatiecoaching is wat mij betreft de opvolger van klassieke Management Development programma's. Ik nestel mij als het ware, alleen of met andere coaches, in een organisatie en wij onderzoeken samen met management en medewerkers hoe het organisatiesysteem werkt en waar interventies nodig en mogelijk zijn. Wij bemoeien ons van binnenuit met de organisatie met een externe blik, kennis en ervaring en met onze coachingsvaardigheden. Daarvoor is het natuurlijk nodig dat wij niet als bedreiging of ongewenste vreemdelingen worden gezien en dat vraagt van ons eerst voor veiligheid te zorgen en van de organisatie om ons vertrouwen te geven en toe te laten.

Wij zijn op die manier goed in staat tot het werkelijk vertalen van missie, visie en strategie van een organisatie naar alle betrokkenen. Zorgen dat gemaakte plannen en (veranderingen)wensen werkelijkheid worden en 'van het papier af komen' is ons streven.

De werkwijze kan verschillend zijn en is afhankelijk van de gestelde doelen, maar in het algemeen moet men denken aan: vergaderingen bijwonen, werkconferenties begeleiden, training, coaching en intervisie.