Schaduwmanagement

Schaduwmanagement is een begrip, dat op verschillende manieren gebruikt wordt. Wat mij betreft betekent het: In de buurt van een manager aan het werk zijn om zonodig een handje bij te steken bij het operationele management en de manager  'on the job' te coachen en te adviseren tijdens het werk. Als schaduwmanager zit ik als het ware op de stoelleuning van de manager om hem/haar bij te staan en te coachen.

Schaduwmanagement kan ingezet worden als een leidinggevende dreigt af te knappen op de grote hoeveelheid werk in combinatie met eventuele problemen binnen de organisatie of daarbuiten. Op het juiste moment ingezet kan schaduwmanagement langdurige uitval of burn-out voorkomen. Schaduwmanagement kan ook ingezet worden als de leidinggevende na langdurige ziekte of burn-out aan het reïntegreren is. Zo kan opnieuw uitval voorkomen worden.

Uiteraard afhankelijk van de problematiek en de vraag kan schaduwmanagement ingezet worden. Echter met een inzet van ca 4 dagdelen per week gedurende ca 3 maanden moet er een hoop kunnen gebeuren.