Training 

In de trainingen, die ik geef werk ik altijd met casuïstiek van deelnemers. Daarbij staat voorop, dat bewustwording en zelfmanagement de eerste stap is, die gezet moet worden om verder te komen. Bij mij leer je geen 'Do's en Don't s' omdat ik niet geloof in 'outside in'  of liever gezegd in kunstjes, maar in 'inside-out': Training werkt pas als je als trainee je eigen belemmerende overtuigingen onderkent en wil managen. Ik begeleid je dan in oefenen en oprekken van je gedrag. Nieuw gedrag uitproberen, liefst met behulp van een rollenspel acteur, werkt bijzonder goed! 

Ik geef trainingen in : Effectief Beïnvloeden, Probleemoplossend Onderhandelen, Persoonlijke Effectiviteit, Communicatieve Vaardigheden, Interventietechnieken etcetera. Kortom allerhande trainingen waarbij diepgang en persoonlijke ontwikkeling belangrijk gevonden wordt door de deelnemer. Omdat in mijn trainingen altijd op individueel niveau gewerkt wordt èn omdat ik geloof in leren van en met elkaar zijn de groepen bij voorkeur niet groter dan 9 deelnemers.

De meeste trainingen kunnen zowel op open inschrijving als in company verzorgd worden.