Algemeen

Na een carrière in het onderwijs (van lesgeven tot leidinggeven, van VMBO tot Universiteit) ben ik in 1997 ‘voor mijzelf begonnen’. Sindsdien word ik door organisaties benaderd met name als er op organisatieniveau én tussen medewerkers ‘iets aan de hand is’. Ik ben een echte troubleshooter. Mijn opdrachtgevers komen voornamelijk uit het (Hoger) onderwijs, maar ik werk ook in de zorg en binnen profit-organisaties.

Mijn kracht zit in snel doorzien wat er speelt, zowel op systeemniveau als tussen de mensen binnen een organisatie als op individueel niveau. Ik ben goed in het aanbrengen van structuur gepaard aan oog voor de mensen. Ik ondersteun medewerkers zodat zij weer met plezier en trots aan het werk gaan of andere stappen in hun ontwikkeling zetten.

Betrokkenen zeggen over mijn aanpak: direct, daadkrachtig, soms confronterend, maar altijd ‘hard op de inhoud en zorgzaam op de relatie’.

Ik werk veelal onder mijn eigen naam. Daarnaast ben ik aangesloten bij verschillende organisaties, o.a.:

de netwerkorganisatie Congruent

interim management bureau de Roo

organisatieadviesbureau Turner

coaching en adviesbureau  Carrièrepoort

netwerkorganisatie de Groene Krokodil

 

Of ik als interim-manager, trainer, coach of projectmanager aan het werk ben hangt af van de vraag van de klant. Het zijn namelijk in zekere zin dezelfde competenties, die ik aanwend en die zijn onafhankelijk van de rol, die ik vervul.

Je moet luisteren om gehoord te worden!
— Is daarbij mijn motto